Home

Eerst volgende geplande trainingen Ik heb belangstelling

Opleidingsnaam Begindatum Einddatum Tijd Plaats Aantal plekken vrij

Psychologie van het Gastcontact


Waarom doet een gast zoals hij of zij doet? Waarom komt een gast wel of niet naar mijn park? En hoe kan ik het beste inspelen op wat hij of zij van mij verwacht? Allemaal vragen die je graag beantwoord ziet om het de gasten zo goed mogelijk naar de zin te maken. In deze training leer je te kijken naar je gasten en leer je je in hen te verplaatsen.

Aanpak
We mailen je voorafgaand aan de training een intakeformulier, waarop je kunt aangeven wat je wilt leren. De trainer zal dan zoveel mogelijk de koppeling maken naar je eigen leerdoelen.Na een korte uitleg over verschillende theorieën, ga je uitgebreid oefenen. We geven je interessante websites en literatuurverwijzingen. Je kunt dus direct met het geleerde aan de slag!

Competentiegebieden
Stressbestendigheid, samenwerking, inlevingsvermogen, omgevingsgerichtheid, contactueel en communicatief.

We behandelen de volgende onderwerpen:

  •   - De werking van het menselijk brein
  •   - Ratio – emotie – affectie
  •   - Inspelen op de juiste laag
  •   - Het leggen van een basis voor een langdurige relatie met gasten
  •   - WIO-principe, waarop baseren we onze oordelen
  •   - Definiëren van je eigen rol inhet gastcontact

Doelgroep: Managers en medewerkers die inzicht willen krijgen in de motivatiefactoren van de klant.
Duur: 1 dag of 2 dagdelen
Prijs: €295,00 excl btw.
Groepsprijs: €1.750,00. Maximaal 10 deelnemers. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 038-3374501 of info@bureauhtm.nl.


  • Met de regeling Tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die afdragen aan KIKK recreatie.
  • Voorwaarden zijn onder ander dat de cursus/training is opgenomen in de Cursuscatalogus of in het goedgekeurde bedrijfsopleidingsplan (indien aanwezig) en dat de aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na afronding van de cursus in de digitale subsidieportal. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij graag naar de website van KIKK recreatie en de Fonds-cao Bijlage 3 en 4.